Psykisk ohälsa?

Saxat från Psykiatrifondens hemsida:

”Psykisk hälsa är viktig för oss alla i det dagliga livet. När man blir sjuk kan man t.ex. ha svårt att känna glädje, koncentrera sig, planera, lösa vardagsproblem eller umgås med andra.

Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp och innefattar både psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar t.ex. ångestsjukdomar, depression, ADHD, autism, ätstörningar, personlighetsstörningar, bipolär sjukdom och psykossjukdomar som schizofreni.

Besvären kan vara relativt snabbt övergående, återkommande eller kvarstående med eller utan tilltagande försämring. Psykiska besvär kan bli så allvarliga att de leder till svårt nedsatt funktionsnivå eller förtida död. Varje svensk kommer någon gång att komma i kontakt med någon typ av psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning genom en släkting, vän eller egna besvär.”

Annonser